Deutsch   English   Français   Nederlands   Español   Polski

facebook-Button

JHWH in hebräischen Buchstaben

Betekenis, doelen en behoeve
van "De vierde nachtwake"

"De vierde nachtwake" is een uitdrukking uit de Bijbel en bedoelt die periode van ongeveer 3 uur ´s nachts tot zonsopkomst. We hebben de naam gekozen omdat we zijn figuurlijk in de periode net voor de dageraad, de heerschappij van Jezus Christus als koning.

Een belangrijke boodschap voor herders en schapen.
Om wakker te worden voor zover jullie slapen of niet bewust zijn.
Als medicijn tot genezing of waarschuwing.
Genezing die luistert, begrijpt en er naar gaat handelen wat goed is,
een dodelijk gif die zijn ogen en oren sluit voor het horen
van de werkelijke waarheid.
Waarheid en licht over het andere, niet getoonde gezicht van de Organisatie.
De slaaf die zich te vroeg op de borst geklopt heeft als getrouw
en beleidvol, zich op Jehovah's en Jezus troon hebben gezet.
Zijn gaan oordelen en richten met hun eigen mensengeboden
die Jezus nooit gesproken of verlangt heeft.

Een Act van hoogst mogelijke minachting, hoogmoed en trots
voor degene die ze zeggen te vertegenwoordigen.

Alsjeblieft
wij van die vierde nachtwacht bidden en smeken
te horen en te zien wat gezien moet worden, en er naar te handelen!!!
Wie oren heeft hij luistert met grote oren, wie ogen zie!
Of vraag en bid om oogzalf voor het juiste zien.
Zien zoals het is.
Niet zoals je graag zou willen dat het was.
Zien zoals het is, zoals het gezien hoort te worden.
Met geestesogen.
En het juiste onderscheidingsvermogen.
Heb een Bereër instelling.

Numeri 21:6-9

"Mensenzoon,
tot een wachter heb ik u gemaakt voor het huis van Israël,
en je zult uit mijn mond een woord horen en
zult hen namens mij waarschuwen....

Gij moogt geen onwaar bericht verbreiden.
Verleen de goddeloze geen medewerking door
een getuige te worden die geweld beraamt.
Gij moogt de grote massa niet volgen met kwade oogmerken;
en gij moogt in een geschil niet een zodanig getuigenis
afleggen dat gij afwijkt met de grote massa
om het recht te buigen.

Wat jou betreft,
als je een rechtvaardige hebt gewaarschuwd,
en wanneer een rechtvaardige zich afkeert van zijn rechtvaardigheid
en werkelijk onrecht doet en ik een struikelblok
voor zijn aangezicht moet leggen...,
zal hij zijn leven verliest.
Wegens zijn zonde zal hij z'n leven verliezen,
en al de rechtvaardige daden
die hij gedaan heeft, hebben dan geen waarde meer...

En wat jou betreft, ingeval je een rechtvaardige hebt gewaarschuwd
dat de rechtvaardige niet dient te zondigen,
en hijzelf werkelijk niet zondigt, zal hij zonder mankeren blijven leven
omdat hij gewaarschuwd werd....

(citaten uit Ezechiël 3 en Exodus 23 )

"Er was veel te zien, wat echter niet gezien wilde worden, veel te horen, waar hun oren voor versloten waren..."

Wij als team van "De vierde nachtwake", zien ons als aanvulling van andere nachtwachters die ons al voor waren. De eerste, tweede, derde nachtwake, welke de slapende "maagden" zodat ze eindelijk wakker worden, en hun olielampen kunnen bijvullen, want die lampjes zijn zo goed als leeg.

Wachtturm-Männchen hält Zeugenmännchen die Augen zuWij (oprichters van deze Website) waren ook ingedommeld en daardoor blind en doof geweest. Hebben profetieën verkeerd begrepen en als Jehovah's getuigen verbreid. Zo gezien waren we in dat opzicht inderdaad valse profeten. (zie Jer 29:23b)

Maar wie zijn dan de ware profeten, die Mt 24;14, Mt 28:19,20 en Joh 17:6,26 niet alleen in theorie vervullen. Die, zoals we van Yahusha (Jezus) niet kennen, steeds weer updates geven moeten net als een dwaallicht die alle kanten opwaait...?

Wanneer je wakker wordt en tot je schrik ziet dat naast werkelijke waarheden, enige "waarheden" niet waar waren, maar half waar of verkeerd..? Dan gewoon daarmee verder gaan tot de anderen ook wakker worden maar verder willen slapen...?

Natuurlijk niet, daarmee zouden we Yahusha (Jezus) ernstig verloochenen die juist gekomen is om de waarheid te verkondigen... Een fout ontkennen is hem verdubbelen, en dan word het eerst echt een zware dodelijke zonde...

Toch zul je versteld staan dat de broeders die leiding geven, ingegeven door broeders die hun weer leiding geven en instrueren niet zullen toestaan en accepteren dat je een rein geweten wilt behouden door te verkondigen wat klopt. Op grond van wiens autoriteit proberen ze te heersen over je geloof en proberen ze je geweten te negeren? Hebben we dit niet eerder "gezien", komt dit je niet bekend voor? Wie zou ons grootste voorbeeld zijn..., van spoor wisselen en die der leugenachtigheid en misleiding volgen...?

Steeds opnieuw blijkt... dat de massa voor de massa kiest.
De enkeling die wakker is en wil blijven, zich niet wil laten misleiden...

WAARHEID is lang niet standaard de mening van de meerderheid.

De meerderheid volgt de massa, want zoveel weldenkende mensen zullen er toch niet naast zitten...

Yahusha zei: "Hiertoe ben ik geboren, en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, om getuigenis af te leggen van de waarheid. Een ieder die aan de kant de waarheid is luistert naar mijn stem."

De slaaf die ons het geestelijk "onbedenkelijk" voedsel voorzet legt echter meer waarde op eenheid en absolute (blinde) gehoorzaamheid.
?
Is dat niet in tegenspraak met het doel van Yahushas eerste komst...
zou dat ook bei zijn tweede komst niet ook zo zijn...?
Mogen wij überhaupt hier wel (openlijk) vraagtekens bij plaatsen?

Navolgers of leerlingen van Yahusha zouden niet zonder nadenken een groep volgen, maar de Waarheid, en deze bekend maken.
Geen leugen, geen ontdekte verkeerde conclusies vanwege de eenheid.
Om je goede geweten te behouden en geen geweld aan te doen, heb je een rotsvast en goed gefundeerd geloof nodig om de groepsdwang die ontstaat te kunnen weerstaan. (Ex 23:1,2; Num 14:10)

Wat is belangrijker voor jullie:
De eenheid..., of de werkelijke Waarheid?

Zodra we onder druk gezet worden om compromissen te sluiten, door niet de ware Waarheid te spreken om de eenheid te bewaren, verloochenen we die. Op dat moment wisselen we van spoor dat een doodlopend spoor is en steeds meer het spoor bijster worden net als andere christelijke denominaties.
Jammer genoeg is dit gebeurd en zijn wij Jehovah's getuigen ook ingeslapen en die weg ingeslagen...., of hoe zien jullie lezers dit?

Wanneer iemand inziet wat niet in orde is, zou hij of zij dat verder als waarheid moeten brengen om de eenheid te bewaren, wat de slaaf, maar niet onze koning Yahusha ons gebied? Waar lijkt die slaaf of bediende dan op..., een trouwe of een ontrouwe dienende? Beleidvol...? Ja wel beleid, wanbeleid is ook een beleid. Schijn heilig ook een vorm van heilig. Wie oren had willen die dit dan ook horen? Zo ja hoe dan vervolgens reageren...? Figuurlijke stenen opnemen om de boodschapper te stenigen...?
Dit is al vele malen gebeurd binnen onze geloofsgemeenschap...., dat doen niet de gewone verkondigers, maar de onderherders die van de slaaf die ze dienen de instructies (beleid) opvolgen. Befehl ist Befehl..., klinkt je dit bekent in de oren...? gaat het je al dagen...? Wir haben es nicht gewusst. (We hebben het niet geweten.) Nee misschien niet, maar wilden jullie het wel weten...? Had maar geluisterd naar die jullie stenigen moesten... "de Stefanus klasse" die de
werkelijke waarheid zei tegen diegene die als "wachters" waren aangesteld in hun ivoren torens.

Wie probeert die slapende maagden wakker te maken? Heb het geprobeerd met een harnas aan, kreeg de slapende maagd niet wakker. In zo'n situatie verstaat iemand je niet al spreek je dezelfde taal.

Maar iemand van de wakkere wachten moet toch roepen of een trompet blazen dat de bruidegom in aantocht is...? De 10 bruiden, ik bedoel maagden zijn door alle stress misschien van alle schapen hoeden en voorbereidingen voor het huwelijksfeest, volgens mij nog in diepe slaap. Volledig van de wereld willen ze niet graag wakker gemaakt uit hun diepe slaap van iemand die te weinig slaap heeft gehad, ook hun kuddes slapen nog. Daar is een hele krachtig hoorngeschal nodig, op genoeg afstand om niet door de door hun gegooide pantoffels of bloempotten geraakt te worden in de hoop dat je ophoud met dat lawaai.., en weer verder slapen kunnen..., totdat de bruidsmaagden wakker genoeg zijn en eindelijk bewust worden wat dat "lawaai" betekend en ook hun bewustzijn wakker schrikt waarom ze waren ingeslapen...
De bruidegom is in aantocht...., zien dat hun olielampjes bijna leeg zijn en snel bijgevuld moeten worden....

De waarheid Ontwaakt !

schlafender MAnn mit Erwachet!Andere hoornblazers die al een tijdje blazen..., van de eerste, tweede, en derde nachtwake waren blijkbaar
nog niet sterk genoeg en voor een deel moe geblazen en aardig uitgeput.
Wij zijn door hen wakker geschrokken, (of menen we dat alleen in een droom... wakker te zijn geworden?), om onze blaashoornen ook zo luit mogelijk te blazen om niet alleen de feestgangers, maar ook hun kudden wakker te laten worden.

Voor iedereen die net als wij met de ONTWAAKT! in de hand ingedommeld waren.... en wakker te schrikken....

Wij van de vierde Nachtwacht willen...

  1. ...halve waarheden tot hele en volle waarheid helpen maken, deze zo zuiver mogelijk proberen te brengen, omdat halve waarheden misleidend werken... (Bereër instelling).

  2. ...denkfouten opsporen en het daarmee verbonden verkeerde handelen. Dit bewust maken en volspecturm licht er op laten schijnen met zo groot mogelijke zichtbaarheid en sterkte.... De waarheid kan pijnlijk zijn als je ziet een verkeerde waarheid of niet complete waarheid verkondigd te hebben.
    voor een deel valse profeet te zijn geweest. (Kan dat voor een deel? Kun je ook een beetje zwanger zijn? Of een beetje fout. Mis geschoten kan bijna raak zijn, soms ook flink ernaast). Voor diegene die niet raak wil schieten is het ook een schok zo in het licht gezet te worden. En op het moment dat je weet dat je fout zit, laat je je er dan toe pressen toch verder een fout voor goed te verkondigen? Je geweten te negeren (Jer 31:33, Hebr 10:26-30) afstompen, onderdrukken?

  3. ...schadelijke onchristelijke stijl van leiding geven blootleggen in het daglicht, die niet de zin van Christus weerspiegeld, die beschadigend werkt, verkeerde verwachtingen oproept, en een smet op Gods Heiligheid in plaats van dat wij die proberen weg te nemen. Onze koning Jehoschua "aan de kant zet". De doopplechtigheid de dopelingen trouw en loyaliteit aan de "naar hun zeggen' door God's geest geleide Organisatie is. Zichzelf daarmee tot een "gouden kalf" verheft...?

Schwarzes SchafDegenen die echt Yahuah (JHWH) en zijn naam vertegenwoordigen, kunnen geen menselijk gedrag voorschrijven dat zeer schadelijk is en dat kostbare schapen beschadigt en bang maakt, traumatiseert en doodt - oprechte aanbidders die niet kunnen of niet functioneren in wanhoop, teleurstelling en verbittering.

Wakker worden om te genezen, wakker zijn om te redden, wakker worden om te corrigeren ... !!!

De boosaardige wijnbouwers houden niet van zulke werkers in de wijngaard van God die zij willen regeren. Net zoals zij de Zoon van God niet wilden erkennen, zullen zij niet diegenen erkennen die Hem willen volgen in geest en waarheid. Vroeg of laat zullen deze berean-christenen in beslag worden genomen door de theocratische administratieve moloch en zijn dienaren, die 'gecorrigeerd' of gemarginaliseerd worden met enorme druk.

1914 FragezeichenModerne gouden kalveren hebben vaak te maken met nummers. 1914, 607, 24 uren 13 Nb en 5 Bst. Degenen die zich niet aansluiten, worden tot daders verklaart en daders tot slachtoffers. In het belang van de 'maatschappij' is zelfs de waarheid gebogen en worden kromme berekeningen naar de absolute basis gebracht.

"Wat krom is kan niet recht worden gemaakt en wat ontbreekt kan onmogelijk worden geteld." (Prediker 1:15) Maar waar is warme liefde en affectie op de rapportpagina? Oh, dat is slechts een accessoire ...

Wolf im SchafspelzMisschien leer je ook de theocratische administratieve guillotine kennen. Je zult gestraft worden als een nest-spuw omdat je zult zien dat het nest vuil IS. Uitgesloten als afvallige omdat je een afvallige leugen BLOOTLEGT. Dan kan een schaapmasker naar beneden vallen, de camouflage faalt en men vraagt zich af hoe een hoek van de mond het tegenovergestelde kan zeggen van wat de andere hoek van de mond net heeft gepredikt. Alleen blinde leiders eisen een blinde gehoorzaamheid ... totdat het kwade ontwaken komt.

God informeert zijn dienaren wat er gaat komen, maar om dit te doen moet je wakker zijn of je oren en ogen openen. Indien nodig met oogzalf. Van daarom deze wakkere wachten site !!!

"Daarom gebruik ik illustraties als ik hen toespreek. Want ze kijken wel maar zien niets, en ze luisteren wel maar horen niets en begrijpen de betekenis niet
Wie oren heeft, hore!
Maar jullie zijn gelukkig omdat jullie ogen zien en jullie oren horen. Want ik verzeker jullie: veel profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar hebben het niet gezien, en hebben ernaar verlangd te horen wat jullie horen, maar hebben het niet gehoord."

(Mattheüs 13:13, 16, 17)


Met andere woorden, of vrij vertaald: Iemand die het goed begrijpt, heeft maar een half woord nodig.😀 💡

Iemand die het slecht begrijpt, heeft veel woorden nodig ... en begrijpt het nog steeds niet of begrijpt het niet, ook al spreek je dezelfde taal ... 😒

Wat je niet wilt hebben,
je wilt het niet zien
zelfs niet als het de échte waarheid is ...

"Iedereen die aan de kant van de waarheid staat, luistert naar mijn stem", zei Yahusha, Zon en woordvoerder van Zijn vader Jahuah.
"Denk niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar een zwaard. Ik ben gekomen om verdeeldheid te veroorzaken." (Johannes 18:37; Mattheüs 10:34,45)

Hij die oren heeft, laat hem luisteren en begrijp de betekenis en het juiste ding ... Zoals het bedoeld is en hoe het begrepen moet worden.

Pfeil nach oben