Deutsch   English   Français   Nederlands   Español   Polski

facebook-Button

JHWH in hebräischen Buchstaben

Winst uit aandelen
voor de Wachttoren

Nederlands English Deutsch Geüpdated 12. december 2016

Al lang, maar vooral wanneer er weer de jaarlijkse nadrukkelijke oproep komt voor de verschillende manieren waar financiële bijdragen kunnen worden gegeven is bij ons en velen een steeds sterkere behoefte om ook op financieel gebied inzichtelijk en overzichtelijk te krijgen van de financiële huishouding waar we onze financiële bijdragen voor worden ingezet. Dus niet alleen een overzicht van de geestelijke ontwikkelingen en daarmee gegeven statistieken en gegevens, maar ook transparantie te krijgen in de geldstromen van inkomsten en uitgaven.

Kort gezegd openheid van bestuur. Transparantie met de open en eerlijkheid die we ook van Jehovah, zijn woordvoerder en Zoon Jehoschua en zijn woord de bijbel kennen.

Waar openheid van bestuur is, transparantie, is geen ruimte voor speculatie en vraagtekens.

Na een tip hebben we een heel klein tipje van de sluier opgelicht van de inkomsten uit een erfenis van naar alle waarschijnlijkheid een (financieel) rijke zuster of sympathisante die door de openbaarheid van bestuur door de staat op dit punt bestaat geeft hier openheid en daarmee inzicht verschaft.
De veronderstellingen en waardeoordelen die hier makkelijk uit ontstaan willen we zoveel mogelijk uit de weg gaan in het belichten van dit thema financien en de openheid die daar eigenlijk over gegeven zou moeten worden wat de broeders die onze financiele bijdragen onder beheer en verantwoordelijkheid krijgen en het wereldwijde getuigenis geven en wat daarmee samenhangt moeten financieren.

In de USA moeten charitatieve organisaties in een aangifteformulier van de National Center for CharitableStatistics (NCCS) aangifte doen van financiele inkomsten. Het formulier met het nummer 990 is openbaar en online in te zien.

Van deze openheid heeft één van ons in beeld gebracht hoe van een geerfde bron waar er vele grote en kleine van moeten en zullen in de "Tempelkist" en schatkamers van ons hoofdbethelhuis (Huis van God) vloeit.
We zijn zo vrij geweest geweest om van dit recht op openheid van bestuur van de staat gebruik te maken die we niet krijgen of hebben van onze broeders die onze giften beheren en gebruiken voor het bevorderen van
het wereldwijde werk die wij als ware eerlijke christenen eerlijk en open door willen voeren waar mogelijk, en pas ondergronds gaan waar dit Gods wil en ons dient.

De bevindingen kunnen jullie in een Pdf downloaden, maar ook zelf controleren op juistheid van een jaarlijkse bron van inkomsten van een erfenis van wat één financieel rijk persoon is geweest.

Hieronder de stappen die je moet:

> Website van de NCCS


Website der NCCS


Hier vind je de "HENRIETTA M RILEY TRUST FBO (For the Benefit Of = ten gunste van) WATCH TOWER".

> "Form 990" aanklikken.


Nu kan je de fiscale verklaring straks van de NCCS server naar jouw PC downloaden. Maak je geen zorgen, dit is helemaal legaal, want deze documenten zijn open voor publieke inspectie!

Of klik gewoon op de onderstaande afbeelding om die formulier te downloaden:

 

Pagina 11 laat zien dat "Henriette M. Riley Trust for Watch Tower" ten gunste van de WTBTS opgevoerd wordt.


Wie is Henrietta Riley? Wat is de Henrietta Riley Trust?

Grabstein Henrietta M. RileyDeze Trust is gebaseerd op een erfenis van een (financieel) rijke zuster of sympathisante, Mvr Henrietta M. Riley, en werd opgezet in de 1970er jaren. Hij is een verband met als enige doel winst uit aandelen te krijgen die na aftrek van wat kosten verder voor 100 % naar WTBTS stromen.

 

Analyse van winst uit aandelen voor WTBTS

Het overzicht omvat de investeringen en de daaruit resulterende rendementen uit aandelen voor belastingjaar 2015 (01.05.2014 - 30.04.2015).

Vanaf bladzijde 25 van dit document word het interessant:
Hoe worden de aandelen verdeeld en in welke branches?
Van het succes van welke ondernemingen profiteert de Watch Tower Society?

Horrorfilm Saw

Ondernemersfondsen van
Henrietta M. Riley Trust for Watch Tower

Het aandelenpakket bevat ca. 70 ondernemingen.

Het is heel triest dat de Wachttoren nog steeds winsten uit aandelen zowel van de militaire industrie én van twijfelachtige entertainment bedrijven accepteerd.

Hier enkele in alfabetische volgorde met daarbij de produktafbeeldingen (uit de websites van de betreffende ondernemingen):

BOEING
Werkgebied: Vliegtuigbouw
Één belangrijk werkgebied: militaire vliegtuigbouw, waaronder straaljagers, drones, Apache helikopters en
raketten.

Boekwaarde ultimo:
$ 6.326

(De marktwaarde is meestal hoger.)


Apache Kampfhubschrauber

Missile Kampfrakete

HONEYWELL
Werkgebied: o.a. Bewapening en militaire techniek

$ 8.333

Militärtechnik

LOCKHEED MARTIN
Het grootste militaire concern ter wereld !

Werkgebied: Bewapening en militaire uitrustingen waaronder gevechtsvliegtuigen, marine

$ 4.825

Kampfflugzeug

LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.
Werkgebied: TV en filmindustrie
z.B. Horrorserie "SAW I-VII"
Voor een impressie zie een paar Trailers : http://www.lionsgate.com/movies/

$ 5.227


Horrorfilm Saw

MONSANTO COMPANY
Werkgebied: Agrochemie, gentechniek
Firma met bedenkelijke reputatie. Niet uitsluitend een zegen voor mens en dierenwereld. Chemie producten ingezet voor oorlogsdoeleinden met enorme milieu- en gezondheidsschade aan mens, dier en plantenwereld. (O.a. Agent Orange, DDT, PCB's)
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Monsanto_(bedrijf)
http://youtu.be/2G5dlNzPnzU

$ 5.647 


Monsanto Chemie und Gentechnik

Roundup Pestizid

NORTHROP GRUMMAN CORP.
Werkgebied: Bewapening, oorlogsindustrie.
http://www.northropgrumman.com
http://youtu.be/S8xSzqCSpjE
bvb. Stealth Bomber B-2 Spirit, gevechtsvliegtuig F-14, Inlichtingsdrone RQ-4A Global Hawk

$ 3.337


B-2 Tarnkappenbomber

TIME WARNER INCORP.
Werkgebied: Media, waaronder bv. softporno, oorlogsfilms, horror en mystiek.
(Dochterfirma Cinemax)

$ 4.955


Mystertyserie Queen of the Damned

Mysteryserie Dominion    Sexgames Cancun

Frivole Soap 2Broke Girls

 

De HMR Trust heeft met dit opgevoerde aandelenpakket voor WTBTS (JW-Org) 2015 een nettoinkomen van 696.897,00 $ opgeleverd.

Zo rijk en toch financiële bijdragen en ondersteuning vragen ?

De veelvoudige en voor ons ondoorzichtige inkomstenbronnen van JW.org lijken in tegenspraak met de steeds rigider wordende en sneller doorgevoerde bezuinigingspolitiek te zijn. Als de liquiditeit zo zeer bedreigd is, dat we steeds opvallender om financiële bijdragen geworven moet worden - waarom verkoopt men dan niet wat van de aandelen? Er moet een redelijke en plausibele reden daarvoor zijn.

Kan onze WTBTS dan niet gewoon een aantal aandelenpakketten verkopen die van ons zijn om daarmee kapitaal "vloeibaar" wordt? Niet alle aandelenpakketten kunnen worden verkocht omdat ze die aandelen niet bezitten, maar het rendement ervan zoals dat geval wat door ons is onderzocht. De Trust word door werknemers van de Comerica Bank beheerd, en worden door experts aandelen ver en
ingekocht om maximaal rendement uit te krijgen - volledig los van ethische vragen.

En hoe zit het met de rest van de aandelen in ondernemingen? In de hele USA staten zal het nog vele soortgelijke ondernemingen te verwachten zijn met JW.org of WT-deelname lijkt ons een logische veronderstelling.

En hoe zit het met de aandelen in ondernemingen die in principe de onze (WTG) zijn, maar waar vreemd kapitaal in zit ? En als deze winst uit aandelen nu eens aan voorwaarden gebonden zijn?

In de jaarlijkse roep om financiele bijdragen van 2015 staat:

Spendenaufruf im Wachtturm
(Wachttoren van 15. november 2015, studie-uitgave, bls. 15)

Bij een schenking onder speciale voorwaarden spaar je gelijk dubbel :

In veel landen kun je giften aftrekken van je belastbaar inkomen die wanneer dit goed uitgekiend word een deel van de gift weer "terugverdiend" worden.
Voor winst uit aandelen zijn ook vaak leuke voordelen te bereiken.
Dus een legale manier om aardige belastingvoordelen te kunnen bereiken.
Of kan het zijn dat JW-Org niet alleen Jezus schaapjes hoed, maar ook de rijken en superrijken helpt helpt zijn schaapjes op het droge te krijgen?!
Als "tegenprestatie" mogelijk winst uit Aandelen in de vorm van bijzondere giften krijgt?

Het financiele Gat ?

Sind het begin van dit jaar word opvallend vaak, en behoorlijk indringend de nadruk gelegd en geappelleerd aan het geweten voor get het "vrijwillige" geven van financiele bijdragen. In JW-Broadcast van mei 2015 zei Stephen Lett, lid van de Besturende Lichaam, over bijzondere financiele behoeftes, motiverende dit met vele bouwaktivieteiten van koningkrijkzalen en congreshallen die nieuw gebouwd of gerenoveerd moeten worden zo ook de hoge drukkosten die met de verkoop van onroerend goed in Brooklyn "slechts enkele maanden" vooruit kan.

Gelijktijdige informatiebronnen,

Waar blijft dan al dat geld? Hoeveel geld gaat er toenemend naar rechtszaken rondom kindermisbruik, b.v. in Australië, en schadevergoedingen die betaald moeten worden? Hoeveel geld gaat er naar het afkopen van schadevergoedingen rondom het verkeerd omgaan met situaties rondom kinderverkrachting door pedofielen of familieleden.
Er lijkt een toenemend aantal rechtzaken aangespannen te worden rondom deze problematiek waar mogelijk veel geld voor het wereldomvattende werk in gaat zitten.

Als er geen transparantie openheid van zaken wordt gegeven door het besturend lichaam en geen open kaart speelt rondom deze ogenschijnlijke of werkelijke tegenstrijdigheden. Dan is dat vragen om speculaties en verdachte vraagtekens, wat de naam van onze God niet ten goede komt.

Die situatie met deze vooraf toegezegde schenkingen onder voorwaarden kan ook een probleem ontstaan: Wanneer die schenkingen teruggevorderd worden....

Hand mit EC-KarteHand mit EC-Karte

 

En hoe is deze voor ons zeer slecht doorzichtige bestedingen of ontvangsten van slecht zichtbare bronnen voor uitwerking op de ware aanbidding? Daarover meer onder het thema "Ananias & Sapphira AG" die op stapel staat.

Pfeil nach oben


Download:

PDF-Symbol zum Downloaden des Textes Winst-uit-Aandelen-voor-de-Wachttoren.pdf (540 KB)